Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
12/02 kl 00 - 264 264 261
12/02 kl 01 - 279 278 275
12/02 kl 02 - 269 268 -
12/02 kl 03 - 236 236 -
12/02 kl 04 - 188 188 -
12/02 kl 05 - 140 139 -
12/02 kl 06 - 100 99 -
12/02 kl 07 - 84 82 -
12/02 kl 08 - 91 89 -
12/02 kl 09 - 121 119 -
12/02 kl 10 - 168 166 -
12/02 kl 11 - 223 221 -
12/02 kl 12 - 271 268 -
12/02 kl 13 - 292 290 -
12/02 kl 14 - 285 - -
12/02 kl 15 - 257 - -
12/02 kl 16 - 208 - -
12/02 kl 17 - 151 - -
12/02 kl 18 - 100 - -
12/02 kl 19 - 67 - -
12/02 kl 20 - 58 - -
12/02 kl 21 - 70 - -
12/02 kl 22 - 106 - -
12/02 kl 23 - 159 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 245 292 301 323 292
Max. fra modell: 07/02 12 242 290 304 318 290
Max. fra modell: 07/02 00 242 288 307 331 275
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm