Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/02 kl 00 38 67 48 -
12/02 kl 01 35 66 46 -
12/02 kl 02 34 68 47 -
12/02 kl 03 35 67 45 -
12/02 kl 04 34 65 43 -
12/02 kl 05 35 64 45 -
12/02 kl 06 34 63 43 -
12/02 kl 07 34 63 44 -
12/02 kl 08 33 63 44 -
12/02 kl 09 34 63 45 -
12/02 kl 10 33 59 45 -
12/02 kl 11 34 59 43 -
12/02 kl 12 34 57 44 -
12/02 kl 13 32 56 42 -
12/02 kl 14 32 55 41 -
12/02 kl 15 32 55 42 -
12/02 kl 16 31 53 40 -
12/02 kl 17 29 50 39 -
12/02 kl 18 30 51 38 -
12/02 kl 19 26 48 36 -
12/02 kl 20 27 47 35 -
12/02 kl 21 25 44 32 -
12/02 kl 22 24 42 31 -
12/02 kl 23 22 41 31 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 26 70 66 80 48
Laveste værets virkning 8 27 48 48 31
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm