Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/02 kl 01 4 12 16 21
08/02 kl 02 -28 11 -17 -8
08/02 kl 03 -51 12 -39 -31
08/02 kl 04 -60 14 -46 -42
08/02 kl 05 -52 16 -36 -33
08/02 kl 06 -29 18 -11 -9
08/02 kl 07 3 22 25 24
08/02 kl 08 37 22 59 62
08/02 kl 09 63 24 87 91
08/02 kl 10 74 22 96 103
08/02 kl 11 69 24 93 98
08/02 kl 12 48 23 71 77
08/02 kl 13 16 27 43 42
08/02 kl 14 -22 29 7 0
08/02 kl 15 -54 27 -27 -
08/02 kl 16 -71 27 -44 -
08/02 kl 17 -71 24 -47 -
08/02 kl 18 -53 24 -29 -
08/02 kl 19 -21 24 3 -
08/02 kl 20 18 23 41 -
08/02 kl 21 52 27 79 -
08/02 kl 22 73 26 99 -
08/02 kl 23 76 29 105 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 105 144 163 179 142
Laveste vannstand -47 -18 -24 -48 -61
Avvik gult nivå -31 8 27 43 6
Avvik orange nivå -43 -4 15 31 -6
Avvik rødt nivå -53 -14 5 21 -16
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm