Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/02 kl 00 62 35 97 -
09/02 kl 01 33 38 71 -
09/02 kl 02 -5 45 40 -
09/02 kl 03 -40 45 5 -
09/02 kl 04 -63 48 -15 -
09/02 kl 05 -68 50 -18 -
09/02 kl 06 -54 49 -5 -
09/02 kl 07 -25 53 28 -
09/02 kl 08 14 53 67 -
09/02 kl 09 52 59 111 -
09/02 kl 10 78 57 135 -
09/02 kl 11 85 59 144 -
09/02 kl 12 74 59 133 -
09/02 kl 13 46 59 105 -
09/02 kl 14 5 64 69 -
09/02 kl 15 -38 69 31 -
09/02 kl 16 -71 72 1 -
09/02 kl 17 -85 68 -17 -
09/02 kl 18 -79 64 -15 -
09/02 kl 19 -55 61 6 -
09/02 kl 20 -15 60 45 -
09/02 kl 21 29 61 90 -
09/02 kl 22 65 62 127 -
09/02 kl 23 83 60 143 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 105 144 163 179 142
Laveste vannstand -47 -18 -24 -48 -61
Avvik gult nivå -31 8 27 43 6
Avvik orange nivå -43 -4 15 31 -6
Avvik rødt nivå -53 -14 5 21 -16
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm