Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/02 kl 00 91 102 97 -
09/02 kl 01 64 76 71 -
09/02 kl 02 33 47 40 -
09/02 kl 03 2 11 5 -
09/02 kl 04 -19 -8 -15 -
09/02 kl 05 -25 -14 -18 -
09/02 kl 06 -11 1 -5 -
09/02 kl 07 20 32 28 -
09/02 kl 08 60 73 67 -
09/02 kl 09 101 118 111 -
09/02 kl 10 126 145 135 -
09/02 kl 11 136 153 144 -
09/02 kl 12 127 144 133 -
09/02 kl 13 99 119 105 -
09/02 kl 14 60 78 69 -
09/02 kl 15 18 35 31 -
09/02 kl 16 -16 1 1 -
09/02 kl 17 -30 -12 -17 -
09/02 kl 18 -21 -3 -15 -
09/02 kl 19 3 22 6 -
09/02 kl 20 40 60 45 -
09/02 kl 21 82 102 90 -
09/02 kl 22 119 140 127 -
09/02 kl 23 135 156 143 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 113 156 183 194 151
Laveste vannstand -47 -30 -33 -61 -70
Avvik gult nivå -23 20 47 58 15
Avvik orange nivå -35 8 35 46 3
Avvik rødt nivå -45 -2 25 36 -7
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm