Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/02 kl 00 82 57 139 -
10/02 kl 01 62 55 117 -
10/02 kl 02 26 57 83 -
10/02 kl 03 -17 56 39 -
10/02 kl 04 -53 54 1 -
10/02 kl 05 -73 53 -20 -
10/02 kl 06 -72 48 -24 -
10/02 kl 07 -52 48 -4 -
10/02 kl 08 -16 49 33 -
10/02 kl 09 29 50 79 -
10/02 kl 10 68 50 118 -
10/02 kl 11 90 49 139 -
10/02 kl 12 91 52 143 -
10/02 kl 13 73 55 128 -
10/02 kl 14 38 60 98 -
10/02 kl 15 -9 63 54 -
10/02 kl 16 -54 66 12 -
10/02 kl 17 -84 69 -15 -
10/02 kl 18 -94 73 -21 -
10/02 kl 19 -82 77 -5 -
10/02 kl 20 -51 78 27 -
10/02 kl 21 -6 84 78 -
10/02 kl 22 41 87 128 -
10/02 kl 23 75 88 163 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 105 144 163 179 142
Laveste vannstand -47 -18 -24 -48 -61
Avvik gult nivå -31 8 27 43 6
Avvik orange nivå -43 -4 15 31 -6
Avvik rødt nivå -53 -14 5 21 -16
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm