Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/02 kl 00 134 155 139 -
10/02 kl 01 110 133 117 -
10/02 kl 02 75 98 83 -
10/02 kl 03 31 50 39 -
10/02 kl 04 -5 16 1 -
10/02 kl 05 -25 -4 -20 -
10/02 kl 06 -28 -3 -24 -
10/02 kl 07 -8 17 -4 -
10/02 kl 08 30 53 33 -
10/02 kl 09 76 97 79 -
10/02 kl 10 115 134 118 -
10/02 kl 11 138 157 139 -
10/02 kl 12 142 158 143 -
10/02 kl 13 126 143 128 -
10/02 kl 14 93 108 98 -
10/02 kl 15 48 69 54 -
10/02 kl 16 3 29 12 -
10/02 kl 17 -27 3 -15 -
10/02 kl 18 -33 -2 -21 -
10/02 kl 19 -17 12 -5 -
10/02 kl 20 19 47 27 -
10/02 kl 21 68 96 78 -
10/02 kl 22 117 146 128 -
10/02 kl 23 153 183 163 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 113 156 183 194 151
Laveste vannstand -47 -30 -33 -61 -70
Avvik gult nivå -23 20 47 58 15
Avvik orange nivå -35 8 35 46 3
Avvik rødt nivå -45 -2 25 36 -7
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm