Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
10/02 kl 00 - 139 140 135
10/02 kl 01 - 117 117 114
10/02 kl 02 - 83 81 79
10/02 kl 03 - 39 37 36
10/02 kl 04 - 1 2 0
10/02 kl 05 - -20 -17 -21
10/02 kl 06 - -24 -21 -25
10/02 kl 07 - -4 -3 -5
10/02 kl 08 - 33 35 34
10/02 kl 09 - 79 80 79
10/02 kl 10 - 118 120 119
10/02 kl 11 - 139 140 142
10/02 kl 12 - 143 143 150
10/02 kl 13 - 128 127 136
10/02 kl 14 - 98 96 103
10/02 kl 15 - 54 55 60
10/02 kl 16 - 12 11 14
10/02 kl 17 - -15 -16 -12
10/02 kl 18 - -21 -23 -18
10/02 kl 19 - -5 -8 -2
10/02 kl 20 - 27 27 34
10/02 kl 21 - 78 76 82
10/02 kl 22 - 128 125 133
10/02 kl 23 - 163 160 169

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 105 144 163 179 142
Max. fra modell: 07/02 12 102 142 160 177 141
Max. fra modell: 07/02 00 103 139 169 182 131
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm