Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/02 kl 00 52 73 57 -
10/02 kl 01 48 71 55 -
10/02 kl 02 49 72 57 -
10/02 kl 03 48 67 56 -
10/02 kl 04 48 69 54 -
10/02 kl 05 48 69 53 -
10/02 kl 06 44 69 48 -
10/02 kl 07 44 69 48 -
10/02 kl 08 46 69 49 -
10/02 kl 09 47 68 50 -
10/02 kl 10 47 66 50 -
10/02 kl 11 48 67 49 -
10/02 kl 12 51 67 52 -
10/02 kl 13 53 70 55 -
10/02 kl 14 55 70 60 -
10/02 kl 15 57 78 63 -
10/02 kl 16 57 83 66 -
10/02 kl 17 57 87 69 -
10/02 kl 18 61 92 73 -
10/02 kl 19 65 94 77 -
10/02 kl 20 70 98 78 -
10/02 kl 21 74 102 84 -
10/02 kl 22 76 105 87 -
10/02 kl 23 78 108 88 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 29 72 88 90 55
Laveste værets virkning 11 35 48 48 30
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm