Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/02 kl 00 170 194 179 -
11/02 kl 01 162 187 170 -
11/02 kl 02 137 160 145 -
11/02 kl 03 95 115 101 -
11/02 kl 04 48 67 57 -
11/02 kl 05 12 28 24 -
11/02 kl 06 -5 10 6 -
11/02 kl 07 -1 13 8 -
11/02 kl 08 23 37 31 -
11/02 kl 09 61 74 69 -
11/02 kl 10 105 117 115 -
11/02 kl 11 137 149 147 -
11/02 kl 12 149 162 159 -
11/02 kl 13 143 158 154 -
11/02 kl 14 115 133 128 -
11/02 kl 15 69 88 85 -
11/02 kl 16 17 38 31 -
11/02 kl 17 -29 -6 -16 -
11/02 kl 18 -55 -30 -42 -
11/02 kl 19 -61 -33 -48 -
11/02 kl 20 -45 -17 -31 -
11/02 kl 21 -6 20 7 -
11/02 kl 22 42 69 56 -
11/02 kl 23 88 114 103 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 113 156 183 194 151
Laveste vannstand -47 -30 -33 -61 -70
Avvik gult nivå -23 20 47 58 15
Avvik orange nivå -35 8 35 46 3
Avvik rødt nivå -45 -2 25 36 -7
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm