Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
11/02 kl 00 100% 100% 100% 194
11/02 kl 01 100% 100% 100% 187
11/02 kl 02 100% 31% 2% 160
11/02 kl 03 0% 0% 0% 115
11/02 kl 04 0% 0% 0% 67
11/02 kl 05 0% 0% 0% 28
11/02 kl 06 0% 0% 0% 10
11/02 kl 07 0% 0% 0% 13
11/02 kl 08 0% 0% 0% 37
11/02 kl 09 0% 0% 0% 74
11/02 kl 10 0% 0% 0% 117
11/02 kl 11 100% 2% 0% 149
11/02 kl 12 100% 100% 37% 162
11/02 kl 13 100% 75% 0% 158
11/02 kl 14 0% 0% 0% 133
11/02 kl 15 0% 0% 0% 88
11/02 kl 16 0% 0% 0% 38
11/02 kl 17 0% 0% 0% -6
11/02 kl 18 0% 0% 0% -30
11/02 kl 19 0% 0% 0% -33
11/02 kl 20 0% 0% 0% -17
11/02 kl 21 0% 0% 0% 20
11/02 kl 22 0% 0% 0% 69
11/02 kl 23 0% 0% 0% 114

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 98% 100% 100% 79%
Sanns. > orange nivå 0% 15% 100% 100% 12%
Sanns. > rødt nivå 0% 0% 88% 100% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm