Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
11/02 kl 00 - 179 177 182
11/02 kl 01 - 170 171 174
11/02 kl 02 - 145 146 149
11/02 kl 03 - 101 101 108
11/02 kl 04 - 57 53 64
11/02 kl 05 - 24 18 30
11/02 kl 06 - 6 0 12
11/02 kl 07 - 8 4 16
11/02 kl 08 - 31 26 38
11/02 kl 09 - 69 64 75
11/02 kl 10 - 115 108 118
11/02 kl 11 - 147 141 149
11/02 kl 12 - 159 155 161
11/02 kl 13 - 154 149 151
11/02 kl 14 - 128 123 124
11/02 kl 15 - 85 80 79
11/02 kl 16 - 31 28 24
11/02 kl 17 - -16 -17 -22
11/02 kl 18 - -42 -42 -48
11/02 kl 19 - -48 -49 -54
11/02 kl 20 - -31 -31 -37
11/02 kl 21 - 7 7 0
11/02 kl 22 - 56 56 50
11/02 kl 23 - 103 101 93

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 105 144 163 179 142
Max. fra modell: 07/02 12 102 142 160 177 141
Max. fra modell: 07/02 00 103 139 169 182 131
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm