Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/02 kl 00 80 53 133 -
12/02 kl 01 88 54 142 -
12/02 kl 02 77 55 132 -
12/02 kl 03 47 55 102 -
12/02 kl 04 2 53 55 -
12/02 kl 05 -41 53 12 -
12/02 kl 06 -68 52 -16 -
12/02 kl 07 -76 53 -23 -
12/02 kl 08 -64 52 -12 -
12/02 kl 09 -34 50 16 -
12/02 kl 10 10 49 59 -
12/02 kl 11 56 46 102 -
12/02 kl 12 87 44 131 -
12/02 kl 13 97 45 142 -
12/02 kl 14 88 43 131 -
12/02 kl 15 59 40 99 -
12/02 kl 16 15 38 53 -
12/02 kl 17 -35 36 1 -
12/02 kl 18 -73 35 -38 -
12/02 kl 19 -92 33 -59 -
12/02 kl 20 -92 31 -61 -
12/02 kl 21 -72 30 -42 -
12/02 kl 22 -33 30 -3 -
12/02 kl 23 15 31 46 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 105 144 163 179 142
Laveste vannstand -47 -18 -24 -48 -61
Avvik gult nivå -31 8 27 43 6
Avvik orange nivå -43 -4 15 31 -6
Avvik rødt nivå -53 -14 5 21 -16
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm