Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
12/02 kl 00 21% 0% 0% 142
12/02 kl 01 79% 12% 0% 151
12/02 kl 02 15% 0% 0% 143
12/02 kl 03 0% 0% 0% 110
12/02 kl 04 0% 0% 0% 64
12/02 kl 05 0% 0% 0% 19
12/02 kl 06 0% 0% 0% -9
12/02 kl 07 0% 0% 0% -18
12/02 kl 08 0% 0% 0% -6
12/02 kl 09 0% 0% 0% 23
12/02 kl 10 0% 0% 0% 67
12/02 kl 11 0% 0% 0% 112
12/02 kl 12 15% 0% 0% 141
12/02 kl 13 79% 2% 0% 151
12/02 kl 14 6% 0% 0% 141
12/02 kl 15 0% 0% 0% 111
12/02 kl 16 0% 0% 0% 65
12/02 kl 17 0% 0% 0% 11
12/02 kl 18 0% 0% 0% -29
12/02 kl 19 0% 0% 0% -48
12/02 kl 20 0% 0% 0% -51
12/02 kl 21 0% 0% 0% -31
12/02 kl 22 0% 0% 0% 6
12/02 kl 23 0% 0% 0% 56

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 98% 100% 100% 79%
Sanns. > orange nivå 0% 15% 100% 100% 12%
Sanns. > rødt nivå 0% 0% 88% 100% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm