Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/02 kl 01 119 12 131 136
08/02 kl 02 87 11 98 107
08/02 kl 03 64 12 76 84
08/02 kl 04 55 14 69 73
08/02 kl 05 63 16 79 82
08/02 kl 06 86 18 104 106
08/02 kl 07 118 22 140 139
08/02 kl 08 152 22 174 177
08/02 kl 09 178 24 202 206
08/02 kl 10 189 22 211 218
08/02 kl 11 184 24 208 213
08/02 kl 12 163 23 186 192
08/02 kl 13 131 27 158 157
08/02 kl 14 93 29 122 115
08/02 kl 15 61 27 88 -
08/02 kl 16 44 27 71 -
08/02 kl 17 44 24 68 -
08/02 kl 18 62 24 86 -
08/02 kl 19 94 24 118 -
08/02 kl 20 133 23 156 -
08/02 kl 21 167 27 194 -
08/02 kl 22 188 26 214 -
08/02 kl 23 191 29 220 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 220 259 278 294 257
Laveste vannstand 68 97 91 67 54
Avvik gult nivå -31 8 27 43 6
Avvik orange nivå -43 -4 15 31 -6
Avvik rødt nivå -53 -14 5 21 -16
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm