Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/02 kl 01 131 131 131 136
08/02 kl 02 97 99 98 107
08/02 kl 03 75 78 76 84
08/02 kl 04 68 71 69 73
08/02 kl 05 77 80 79 82
08/02 kl 06 102 107 104 106
08/02 kl 07 140 144 140 139
08/02 kl 08 174 180 174 177
08/02 kl 09 200 205 202 206
08/02 kl 10 210 216 211 218
08/02 kl 11 207 212 208 213
08/02 kl 12 187 192 186 192
08/02 kl 13 158 164 158 157
08/02 kl 14 122 127 122 115
08/02 kl 15 86 92 88 -
08/02 kl 16 70 75 71 -
08/02 kl 17 68 74 68 -
08/02 kl 18 86 93 86 -
08/02 kl 19 119 125 118 -
08/02 kl 20 155 162 156 -
08/02 kl 21 194 202 194 -
08/02 kl 22 215 223 214 -
08/02 kl 23 220 228 220 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 228 271 298 309 266
Laveste vannstand 68 85 82 54 45
Avvik gult nivå -23 20 47 58 15
Avvik orange nivå -35 8 35 46 3
Avvik rødt nivå -45 -2 25 36 -7
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm