Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
08/02 kl 00 165 - 159 157
08/02 kl 01 136 131 130 129
08/02 kl 02 107 98 96 96
08/02 kl 03 84 76 75 74
08/02 kl 04 73 69 68 67
08/02 kl 05 82 79 78 77
08/02 kl 06 106 104 103 102
08/02 kl 07 139 140 138 137
08/02 kl 08 177 174 173 172
08/02 kl 09 206 202 200 199
08/02 kl 10 218 211 210 209
08/02 kl 11 213 208 207 207
08/02 kl 12 192 186 185 185
08/02 kl 13 157 158 155 156
08/02 kl 14 115 122 119 118
08/02 kl 15 - 88 85 83
08/02 kl 16 - 71 69 68
08/02 kl 17 - 68 66 66
08/02 kl 18 - 86 85 85
08/02 kl 19 - 118 116 117
08/02 kl 20 - 156 154 155
08/02 kl 21 - 194 191 192
08/02 kl 22 - 214 211 212
08/02 kl 23 - 220 217 218

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 220 259 278 294 257
Max. fra modell: 07/02 12 217 257 275 292 256
Max. fra modell: 07/02 00 218 254 284 297 246
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm