Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/02 kl 01 12 12 12 17
08/02 kl 02 10 12 11 20
08/02 kl 03 11 14 12 20
08/02 kl 04 13 16 14 18
08/02 kl 05 14 17 16 19
08/02 kl 06 16 21 18 20
08/02 kl 07 22 26 22 21
08/02 kl 08 22 28 22 25
08/02 kl 09 22 27 24 28
08/02 kl 10 21 27 22 29
08/02 kl 11 23 28 24 29
08/02 kl 12 24 29 23 29
08/02 kl 13 27 33 27 26
08/02 kl 14 29 34 29 22
08/02 kl 15 25 31 27 -
08/02 kl 16 26 31 27 -
08/02 kl 17 24 30 24 -
08/02 kl 18 24 31 24 -
08/02 kl 19 25 31 24 -
08/02 kl 20 22 29 23 -
08/02 kl 21 27 35 27 -
08/02 kl 22 27 35 26 -
08/02 kl 23 29 37 29 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 29 72 88 90 55
Laveste værets virkning 11 35 48 48 30
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm