Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/02 kl 00 177 35 212 -
09/02 kl 01 148 38 186 -
09/02 kl 02 110 45 155 -
09/02 kl 03 75 45 120 -
09/02 kl 04 52 48 100 -
09/02 kl 05 47 50 97 -
09/02 kl 06 61 49 110 -
09/02 kl 07 90 53 143 -
09/02 kl 08 129 53 182 -
09/02 kl 09 167 59 226 -
09/02 kl 10 193 57 250 -
09/02 kl 11 200 59 259 -
09/02 kl 12 189 59 248 -
09/02 kl 13 161 59 220 -
09/02 kl 14 120 64 184 -
09/02 kl 15 77 69 146 -
09/02 kl 16 44 72 116 -
09/02 kl 17 30 68 98 -
09/02 kl 18 36 64 100 -
09/02 kl 19 60 61 121 -
09/02 kl 20 100 60 160 -
09/02 kl 21 144 61 205 -
09/02 kl 22 180 62 242 -
09/02 kl 23 198 60 258 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 220 259 278 294 257
Laveste vannstand 68 97 91 67 54
Avvik gult nivå -31 8 27 43 6
Avvik orange nivå -43 -4 15 31 -6
Avvik rødt nivå -53 -14 5 21 -16
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm