Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/02 kl 00 206 217 212 -
09/02 kl 01 179 191 186 -
09/02 kl 02 148 162 155 -
09/02 kl 03 117 126 120 -
09/02 kl 04 96 107 100 -
09/02 kl 05 90 101 97 -
09/02 kl 06 104 116 110 -
09/02 kl 07 135 147 143 -
09/02 kl 08 175 188 182 -
09/02 kl 09 216 233 226 -
09/02 kl 10 241 260 250 -
09/02 kl 11 251 268 259 -
09/02 kl 12 242 259 248 -
09/02 kl 13 214 234 220 -
09/02 kl 14 175 193 184 -
09/02 kl 15 133 150 146 -
09/02 kl 16 99 116 116 -
09/02 kl 17 85 103 98 -
09/02 kl 18 94 112 100 -
09/02 kl 19 118 137 121 -
09/02 kl 20 155 175 160 -
09/02 kl 21 197 217 205 -
09/02 kl 22 234 255 242 -
09/02 kl 23 250 271 258 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 228 271 298 309 266
Laveste vannstand 68 85 82 54 45
Avvik gult nivå -23 20 47 58 15
Avvik orange nivå -35 8 35 46 3
Avvik rødt nivå -45 -2 25 36 -7
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm