Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
09/02 kl 00 - 212 209 212
09/02 kl 01 - 186 182 186
09/02 kl 02 - 155 152 155
09/02 kl 03 - 120 118 116
09/02 kl 04 - 100 98 95
09/02 kl 05 - 97 95 90
09/02 kl 06 - 110 107 106
09/02 kl 07 - 143 142 140
09/02 kl 08 - 182 180 178
09/02 kl 09 - 226 224 220
09/02 kl 10 - 250 248 244
09/02 kl 11 - 259 256 254
09/02 kl 12 - 248 245 245
09/02 kl 13 - 220 218 217
09/02 kl 14 - 184 183 180
09/02 kl 15 - 146 145 141
09/02 kl 16 - 116 114 110
09/02 kl 17 - 98 96 93
09/02 kl 18 - 100 99 96
09/02 kl 19 - 121 121 119
09/02 kl 20 - 160 158 157
09/02 kl 21 - 205 201 201
09/02 kl 22 - 242 239 237
09/02 kl 23 - 258 257 254

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 220 259 278 294 257
Max. fra modell: 07/02 12 217 257 275 292 256
Max. fra modell: 07/02 00 218 254 284 297 246
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm