Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/02 kl 00 29 40 35 -
09/02 kl 01 31 43 38 -
09/02 kl 02 38 52 45 -
09/02 kl 03 42 51 45 -
09/02 kl 04 44 55 48 -
09/02 kl 05 43 54 50 -
09/02 kl 06 43 55 49 -
09/02 kl 07 45 57 53 -
09/02 kl 08 46 59 53 -
09/02 kl 09 49 66 59 -
09/02 kl 10 48 67 57 -
09/02 kl 11 51 68 59 -
09/02 kl 12 53 70 59 -
09/02 kl 13 53 73 59 -
09/02 kl 14 55 73 64 -
09/02 kl 15 56 73 69 -
09/02 kl 16 55 72 72 -
09/02 kl 17 55 73 68 -
09/02 kl 18 58 76 64 -
09/02 kl 19 58 77 61 -
09/02 kl 20 55 75 60 -
09/02 kl 21 53 73 61 -
09/02 kl 22 54 75 62 -
09/02 kl 23 52 73 60 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 29 72 88 90 55
Laveste værets virkning 11 35 48 48 30
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm