Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/02 kl 00 249 270 254 -
10/02 kl 01 225 248 232 -
10/02 kl 02 190 213 198 -
10/02 kl 03 146 165 154 -
10/02 kl 04 110 131 116 -
10/02 kl 05 90 111 95 -
10/02 kl 06 87 112 91 -
10/02 kl 07 107 132 111 -
10/02 kl 08 145 168 148 -
10/02 kl 09 191 212 194 -
10/02 kl 10 230 249 233 -
10/02 kl 11 253 272 254 -
10/02 kl 12 257 273 258 -
10/02 kl 13 241 258 243 -
10/02 kl 14 208 223 213 -
10/02 kl 15 163 184 169 -
10/02 kl 16 118 144 127 -
10/02 kl 17 88 118 100 -
10/02 kl 18 82 113 94 -
10/02 kl 19 98 127 110 -
10/02 kl 20 134 162 142 -
10/02 kl 21 183 211 193 -
10/02 kl 22 232 261 243 -
10/02 kl 23 268 298 278 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 228 271 298 309 266
Laveste vannstand 68 85 82 54 45
Avvik gult nivå -23 20 47 58 15
Avvik orange nivå -35 8 35 46 3
Avvik rødt nivå -45 -2 25 36 -7
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm