Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
10/02 kl 00 94% 8% 0% 270
10/02 kl 01 0% 0% 0% 248
10/02 kl 02 0% 0% 0% 213
10/02 kl 03 0% 0% 0% 165
10/02 kl 04 0% 0% 0% 131
10/02 kl 05 0% 0% 0% 111
10/02 kl 06 0% 0% 0% 112
10/02 kl 07 0% 0% 0% 132
10/02 kl 08 0% 0% 0% 168
10/02 kl 09 0% 0% 0% 212
10/02 kl 10 0% 0% 0% 249
10/02 kl 11 100% 25% 0% 272
10/02 kl 12 100% 46% 2% 273
10/02 kl 13 23% 0% 0% 258
10/02 kl 14 0% 0% 0% 223
10/02 kl 15 0% 0% 0% 184
10/02 kl 16 0% 0% 0% 144
10/02 kl 17 0% 0% 0% 118
10/02 kl 18 0% 0% 0% 113
10/02 kl 19 0% 0% 0% 127
10/02 kl 20 0% 0% 0% 162
10/02 kl 21 0% 0% 0% 211
10/02 kl 22 10% 0% 0% 261
10/02 kl 23 100% 100% 88% 298

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 98% 100% 100% 79%
Sanns. > orange nivå 0% 15% 100% 100% 12%
Sanns. > rødt nivå 0% 0% 88% 100% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm