Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/02 kl 00 204 90 294 -
11/02 kl 01 197 88 285 -
11/02 kl 02 172 88 260 -
11/02 kl 03 130 86 216 -
11/02 kl 04 85 87 172 -
11/02 kl 05 52 87 139 -
11/02 kl 06 38 83 121 -
11/02 kl 07 44 79 123 -
11/02 kl 08 70 76 146 -
11/02 kl 09 112 72 184 -
11/02 kl 10 159 71 230 -
11/02 kl 11 195 67 262 -
11/02 kl 12 211 63 274 -
11/02 kl 13 207 62 269 -
11/02 kl 14 183 60 243 -
11/02 kl 15 142 58 200 -
11/02 kl 16 92 54 146 -
11/02 kl 17 48 51 99 -
11/02 kl 18 23 50 73 -
11/02 kl 19 19 48 67 -
11/02 kl 20 35 49 84 -
11/02 kl 21 71 51 122 -
11/02 kl 22 120 51 171 -
11/02 kl 23 166 52 218 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 220 259 278 294 257
Laveste vannstand 68 97 91 67 54
Avvik gult nivå -31 8 27 43 6
Avvik orange nivå -43 -4 15 31 -6
Avvik rødt nivå -53 -14 5 21 -16
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm