Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/02 kl 00 285 309 294 -
11/02 kl 01 277 302 285 -
11/02 kl 02 252 275 260 -
11/02 kl 03 210 230 216 -
11/02 kl 04 163 182 172 -
11/02 kl 05 127 143 139 -
11/02 kl 06 110 125 121 -
11/02 kl 07 114 128 123 -
11/02 kl 08 138 152 146 -
11/02 kl 09 176 189 184 -
11/02 kl 10 220 232 230 -
11/02 kl 11 252 264 262 -
11/02 kl 12 264 277 274 -
11/02 kl 13 258 273 269 -
11/02 kl 14 230 248 243 -
11/02 kl 15 184 203 200 -
11/02 kl 16 132 153 146 -
11/02 kl 17 86 109 99 -
11/02 kl 18 60 85 73 -
11/02 kl 19 54 82 67 -
11/02 kl 20 70 98 84 -
11/02 kl 21 109 135 122 -
11/02 kl 22 157 184 171 -
11/02 kl 23 203 229 218 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 228 271 298 309 266
Laveste vannstand 68 85 82 54 45
Avvik gult nivå -23 20 47 58 15
Avvik orange nivå -35 8 35 46 3
Avvik rødt nivå -45 -2 25 36 -7
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm