Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
11/02 kl 00 - 294 292 297
11/02 kl 01 - 285 286 289
11/02 kl 02 - 260 261 264
11/02 kl 03 - 216 216 223
11/02 kl 04 - 172 168 179
11/02 kl 05 - 139 133 145
11/02 kl 06 - 121 115 127
11/02 kl 07 - 123 119 131
11/02 kl 08 - 146 141 153
11/02 kl 09 - 184 179 190
11/02 kl 10 - 230 223 233
11/02 kl 11 - 262 256 264
11/02 kl 12 - 274 270 276
11/02 kl 13 - 269 264 266
11/02 kl 14 - 243 238 239
11/02 kl 15 - 200 195 194
11/02 kl 16 - 146 143 139
11/02 kl 17 - 99 98 93
11/02 kl 18 - 73 73 67
11/02 kl 19 - 67 66 61
11/02 kl 20 - 84 84 78
11/02 kl 21 - 122 122 115
11/02 kl 22 - 171 171 165
11/02 kl 23 - 218 216 208

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 220 259 278 294 257
Max. fra modell: 07/02 12 217 257 275 292 256
Max. fra modell: 07/02 00 218 254 284 297 246
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm