Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/02 kl 00 81 105 90 -
11/02 kl 01 80 105 88 -
11/02 kl 02 80 103 88 -
11/02 kl 03 80 100 86 -
11/02 kl 04 78 97 87 -
11/02 kl 05 75 91 87 -
11/02 kl 06 72 87 83 -
11/02 kl 07 70 84 79 -
11/02 kl 08 68 82 76 -
11/02 kl 09 64 77 72 -
11/02 kl 10 61 73 71 -
11/02 kl 11 57 69 67 -
11/02 kl 12 53 66 63 -
11/02 kl 13 51 66 62 -
11/02 kl 14 47 65 60 -
11/02 kl 15 42 61 58 -
11/02 kl 16 40 61 54 -
11/02 kl 17 38 61 51 -
11/02 kl 18 37 62 50 -
11/02 kl 19 35 63 48 -
11/02 kl 20 35 63 49 -
11/02 kl 21 38 64 51 -
11/02 kl 22 37 64 51 -
11/02 kl 23 37 63 52 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 29 72 88 90 55
Laveste værets virkning 11 35 48 48 30
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm