Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/02 kl 00 195 53 248 -
12/02 kl 01 203 54 257 -
12/02 kl 02 192 55 247 -
12/02 kl 03 162 55 217 -
12/02 kl 04 117 53 170 -
12/02 kl 05 74 53 127 -
12/02 kl 06 47 52 99 -
12/02 kl 07 39 53 92 -
12/02 kl 08 51 52 103 -
12/02 kl 09 81 50 131 -
12/02 kl 10 125 49 174 -
12/02 kl 11 171 46 217 -
12/02 kl 12 202 44 246 -
12/02 kl 13 212 45 257 -
12/02 kl 14 203 43 246 -
12/02 kl 15 174 40 214 -
12/02 kl 16 130 38 168 -
12/02 kl 17 80 36 116 -
12/02 kl 18 42 35 77 -
12/02 kl 19 23 33 56 -
12/02 kl 20 23 31 54 -
12/02 kl 21 43 30 73 -
12/02 kl 22 82 30 112 -
12/02 kl 23 130 31 161 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 220 259 278 294 257
Laveste vannstand 68 97 91 67 54
Avvik gult nivå -31 8 27 43 6
Avvik orange nivå -43 -4 15 31 -6
Avvik rødt nivå -53 -14 5 21 -16
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm