Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/02 kl 00 235 257 248 -
12/02 kl 01 244 266 257 -
12/02 kl 02 236 258 247 -
12/02 kl 03 206 225 217 -
12/02 kl 04 160 179 170 -
12/02 kl 05 116 134 127 -
12/02 kl 06 90 106 99 -
12/02 kl 07 81 97 92 -
12/02 kl 08 91 109 103 -
12/02 kl 09 118 138 131 -
12/02 kl 10 160 182 174 -
12/02 kl 11 205 227 217 -
12/02 kl 12 234 256 246 -
12/02 kl 13 242 266 257 -
12/02 kl 14 232 256 246 -
12/02 kl 15 202 226 214 -
12/02 kl 16 157 180 168 -
12/02 kl 17 106 126 116 -
12/02 kl 18 66 86 77 -
12/02 kl 19 47 67 56 -
12/02 kl 20 45 64 54 -
12/02 kl 21 63 84 73 -
12/02 kl 22 101 121 112 -
12/02 kl 23 145 171 161 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 228 271 298 309 266
Laveste vannstand 68 85 82 54 45
Avvik gult nivå -23 20 47 58 15
Avvik orange nivå -35 8 35 46 3
Avvik rødt nivå -45 -2 25 36 -7
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm