Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
12/02 kl 00 - 248 246 238
12/02 kl 01 - 257 256 246
12/02 kl 02 - 247 245 -
12/02 kl 03 - 217 214 -
12/02 kl 04 - 170 167 -
12/02 kl 05 - 127 123 -
12/02 kl 06 - 99 97 -
12/02 kl 07 - 92 89 -
12/02 kl 08 - 103 101 -
12/02 kl 09 - 131 129 -
12/02 kl 10 - 174 171 -
12/02 kl 11 - 217 216 -
12/02 kl 12 - 246 245 -
12/02 kl 13 - 257 255 -
12/02 kl 14 - 246 - -
12/02 kl 15 - 214 - -
12/02 kl 16 - 168 - -
12/02 kl 17 - 116 - -
12/02 kl 18 - 77 - -
12/02 kl 19 - 56 - -
12/02 kl 20 - 54 - -
12/02 kl 21 - 73 - -
12/02 kl 22 - 112 - -
12/02 kl 23 - 161 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 220 259 278 294 257
Max. fra modell: 07/02 12 217 257 275 292 256
Max. fra modell: 07/02 00 218 254 284 297 246
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm