Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/02 kl 00 40 62 53 -
12/02 kl 01 41 63 54 -
12/02 kl 02 44 66 55 -
12/02 kl 03 44 63 55 -
12/02 kl 04 43 62 53 -
12/02 kl 05 42 60 53 -
12/02 kl 06 43 59 52 -
12/02 kl 07 42 58 53 -
12/02 kl 08 40 58 52 -
12/02 kl 09 37 57 50 -
12/02 kl 10 35 57 49 -
12/02 kl 11 34 56 46 -
12/02 kl 12 32 54 44 -
12/02 kl 13 30 54 45 -
12/02 kl 14 29 53 43 -
12/02 kl 15 28 52 40 -
12/02 kl 16 27 50 38 -
12/02 kl 17 26 46 36 -
12/02 kl 18 24 44 35 -
12/02 kl 19 24 44 33 -
12/02 kl 20 22 41 31 -
12/02 kl 21 20 41 30 -
12/02 kl 22 19 39 30 -
12/02 kl 23 15 41 31 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 29 72 88 90 55
Laveste værets virkning 11 35 48 48 30
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm