Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/02 kl 01 25 6 31 37
08/02 kl 02 -15 6 -9 1
08/02 kl 03 -50 8 -42 -35
08/02 kl 04 -72 8 -64 -52
08/02 kl 05 -74 10 -64 -59
08/02 kl 06 -55 10 -45 -43
08/02 kl 07 -20 13 -7 -5
08/02 kl 08 24 15 39 40
08/02 kl 09 66 16 82 88
08/02 kl 10 94 17 111 120
08/02 kl 11 99 18 117 121
08/02 kl 12 81 18 99 100
08/02 kl 13 45 19 64 61
08/02 kl 14 0 20 20 17
08/02 kl 15 -45 22 -23 -
08/02 kl 16 -79 22 -57 -
08/02 kl 17 -93 22 -71 -
08/02 kl 18 -83 21 -62 -
08/02 kl 19 -54 20 -34 -
08/02 kl 20 -10 22 12 -
08/02 kl 21 40 23 63 -
08/02 kl 22 79 25 104 -
08/02 kl 23 97 25 122 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 122 162 187 203 170
Laveste vannstand -71 -52 -59 -62 -82
Avvik gult nivå -40 0 25 41 8
Avvik orange nivå -55 -15 10 26 -7
Avvik rødt nivå -67 -27 -2 14 -19
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm