Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/02 kl 00 108 65 173 -
10/02 kl 01 92 65 157 -
10/02 kl 02 54 65 119 -
10/02 kl 03 5 65 70 -
10/02 kl 04 -44 63 19 -
10/02 kl 05 -82 66 -16 -
10/02 kl 06 -96 66 -30 -
10/02 kl 07 -83 64 -19 -
10/02 kl 08 -48 63 15 -
10/02 kl 09 4 63 67 -
10/02 kl 10 61 65 126 -
10/02 kl 11 107 62 169 -
10/02 kl 12 126 61 187 -
10/02 kl 13 114 61 175 -
10/02 kl 14 77 58 135 -
10/02 kl 15 24 56 80 -
10/02 kl 16 -34 55 21 -
10/02 kl 17 -84 57 -27 -
10/02 kl 18 -113 57 -56 -
10/02 kl 19 -115 56 -59 -
10/02 kl 20 -90 57 -33 -
10/02 kl 21 -44 59 15 -
10/02 kl 22 15 62 77 -
10/02 kl 23 72 63 135 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 122 162 187 203 170
Laveste vannstand -71 -52 -59 -62 -82
Avvik gult nivå -40 0 25 41 8
Avvik orange nivå -55 -15 10 26 -7
Avvik rødt nivå -67 -27 -2 14 -19
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm