Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/02 kl 00 108 64 172 -
11/02 kl 01 112 66 178 -
11/02 kl 02 87 67 154 -
11/02 kl 03 43 70 113 -
11/02 kl 04 -10 71 61 -
11/02 kl 05 -60 72 12 -
11/02 kl 06 -93 73 -20 -
11/02 kl 07 -99 75 -24 -
11/02 kl 08 -79 76 -3 -
11/02 kl 09 -36 73 37 -
11/02 kl 10 21 73 94 -
11/02 kl 11 79 73 152 -
11/02 kl 12 121 73 194 -
11/02 kl 13 132 71 203 -
11/02 kl 14 111 68 179 -
11/02 kl 15 66 67 133 -
11/02 kl 16 9 66 75 -
11/02 kl 17 -51 63 12 -
11/02 kl 18 -97 61 -36 -
11/02 kl 19 -120 58 -62 -
11/02 kl 20 -114 55 -59 -
11/02 kl 21 -82 52 -30 -
11/02 kl 22 -32 51 19 -
11/02 kl 23 29 48 77 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 122 162 187 203 170
Laveste vannstand -71 -52 -59 -62 -82
Avvik gult nivå -40 0 25 41 8
Avvik orange nivå -55 -15 10 26 -7
Avvik rødt nivå -67 -27 -2 14 -19
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm