Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/02 kl 00 84 46 130 -
12/02 kl 01 112 45 157 -
12/02 kl 02 108 44 152 -
12/02 kl 03 76 43 119 -
12/02 kl 04 29 42 71 -
12/02 kl 05 -25 42 17 -
12/02 kl 06 -71 42 -29 -
12/02 kl 07 -97 41 -56 -
12/02 kl 08 -96 42 -54 -
12/02 kl 09 -69 43 -26 -
12/02 kl 10 -22 43 21 -
12/02 kl 11 36 43 79 -
12/02 kl 12 92 42 134 -
12/02 kl 13 127 41 168 -
12/02 kl 14 129 41 170 -
12/02 kl 15 101 41 142 -
12/02 kl 16 52 40 92 -
12/02 kl 17 -6 40 34 -
12/02 kl 18 -62 38 -24 -
12/02 kl 19 -102 36 -66 -
12/02 kl 20 -117 35 -82 -
12/02 kl 21 -105 33 -72 -
12/02 kl 22 -70 32 -38 -
12/02 kl 23 -18 32 14 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 122 162 187 203 170
Laveste vannstand -71 -52 -59 -62 -82
Avvik gult nivå -40 0 25 41 8
Avvik orange nivå -55 -15 10 26 -7
Avvik rødt nivå -67 -27 -2 14 -19
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm