Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/02 kl 01 165 6 171 177
08/02 kl 02 125 6 131 141
08/02 kl 03 90 8 98 105
08/02 kl 04 68 8 76 88
08/02 kl 05 66 10 76 81
08/02 kl 06 85 10 95 97
08/02 kl 07 120 13 133 135
08/02 kl 08 164 15 179 180
08/02 kl 09 206 16 222 228
08/02 kl 10 234 17 251 260
08/02 kl 11 239 18 257 261
08/02 kl 12 221 18 239 240
08/02 kl 13 185 19 204 201
08/02 kl 14 140 20 160 157
08/02 kl 15 95 22 117 -
08/02 kl 16 61 22 83 -
08/02 kl 17 47 22 69 -
08/02 kl 18 57 21 78 -
08/02 kl 19 86 20 106 -
08/02 kl 20 130 22 152 -
08/02 kl 21 180 23 203 -
08/02 kl 22 219 25 244 -
08/02 kl 23 237 25 262 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 262 302 327 343 310
Laveste vannstand 69 88 81 78 58
Avvik gult nivå -40 0 25 41 8
Avvik orange nivå -55 -15 10 26 -7
Avvik rødt nivå -67 -27 -2 14 -19
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm