Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/02 kl 01 171 171 171 177
08/02 kl 02 131 132 131 141
08/02 kl 03 97 99 98 105
08/02 kl 04 76 78 76 88
08/02 kl 05 74 78 76 81
08/02 kl 06 93 96 95 97
08/02 kl 07 131 134 133 135
08/02 kl 08 177 180 179 180
08/02 kl 09 220 223 222 228
08/02 kl 10 250 253 251 260
08/02 kl 11 256 258 257 261
08/02 kl 12 238 240 239 240
08/02 kl 13 204 206 204 201
08/02 kl 14 159 161 160 157
08/02 kl 15 115 118 117 -
08/02 kl 16 81 84 83 -
08/02 kl 17 68 71 69 -
08/02 kl 18 77 81 78 -
08/02 kl 19 106 110 106 -
08/02 kl 20 152 157 152 -
08/02 kl 21 202 207 203 -
08/02 kl 22 242 247 244 -
08/02 kl 23 261 266 262 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 266 312 341 355 321
Laveste vannstand 68 87 74 73 50
Avvik gult nivå -36 10 39 53 19
Avvik orange nivå -51 -5 24 38 4
Avvik rødt nivå -63 -17 12 26 -8
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm