Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
08/02 kl 00 212 - 204 202
08/02 kl 01 177 171 169 168
08/02 kl 02 141 131 130 129
08/02 kl 03 105 98 96 95
08/02 kl 04 88 76 75 74
08/02 kl 05 81 76 74 73
08/02 kl 06 97 95 93 93
08/02 kl 07 135 133 131 130
08/02 kl 08 180 179 177 176
08/02 kl 09 228 222 220 219
08/02 kl 10 260 251 250 249
08/02 kl 11 261 257 255 255
08/02 kl 12 240 239 238 238
08/02 kl 13 201 204 204 204
08/02 kl 14 157 160 159 159
08/02 kl 15 - 117 115 115
08/02 kl 16 - 83 81 80
08/02 kl 17 - 69 68 68
08/02 kl 18 - 78 77 77
08/02 kl 19 - 106 105 104
08/02 kl 20 - 152 150 151
08/02 kl 21 - 203 201 202
08/02 kl 22 - 244 242 242
08/02 kl 23 - 262 260 259

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 262 302 327 343 310
Max. fra modell: 07/02 12 260 299 331 339 306
Max. fra modell: 07/02 00 259 297 331 352 297
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm