Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/02 kl 01 6 6 6 12
08/02 kl 02 6 7 6 16
08/02 kl 03 7 9 8 15
08/02 kl 04 8 10 8 20
08/02 kl 05 8 12 10 15
08/02 kl 06 8 11 10 12
08/02 kl 07 11 14 13 15
08/02 kl 08 13 16 15 16
08/02 kl 09 14 17 16 22
08/02 kl 10 16 19 17 26
08/02 kl 11 17 19 18 22
08/02 kl 12 17 19 18 19
08/02 kl 13 19 21 19 16
08/02 kl 14 19 21 20 17
08/02 kl 15 20 23 22 -
08/02 kl 16 20 23 22 -
08/02 kl 17 21 24 22 -
08/02 kl 18 20 24 21 -
08/02 kl 19 20 24 20 -
08/02 kl 20 22 27 22 -
08/02 kl 21 22 27 23 -
08/02 kl 22 23 28 25 -
08/02 kl 23 24 29 25 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 25 66 66 76 46
Laveste værets virkning 6 25 55 48 32
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm