Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/02 kl 00 229 25 254 -
09/02 kl 01 200 27 227 -
09/02 kl 02 158 26 184 -
09/02 kl 03 112 29 141 -
09/02 kl 04 74 33 107 -
09/02 kl 05 54 34 88 -
09/02 kl 06 59 34 93 -
09/02 kl 07 86 36 122 -
09/02 kl 08 130 41 171 -
09/02 kl 09 181 42 223 -
09/02 kl 10 227 44 271 -
09/02 kl 11 253 49 302 -
09/02 kl 12 250 52 302 -
09/02 kl 13 222 54 276 -
09/02 kl 14 177 55 232 -
09/02 kl 15 123 61 184 -
09/02 kl 16 74 65 139 -
09/02 kl 17 41 65 106 -
09/02 kl 18 33 64 97 -
09/02 kl 19 50 64 114 -
09/02 kl 20 89 65 154 -
09/02 kl 21 141 64 205 -
09/02 kl 22 196 65 261 -
09/02 kl 23 236 66 302 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 262 302 327 343 310
Laveste vannstand 69 88 81 78 58
Avvik gult nivå -40 0 25 41 8
Avvik orange nivå -55 -15 10 26 -7
Avvik rødt nivå -67 -27 -2 14 -19
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm