Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/02 kl 00 248 65 313 -
10/02 kl 01 232 65 297 -
10/02 kl 02 194 65 259 -
10/02 kl 03 145 65 210 -
10/02 kl 04 96 63 159 -
10/02 kl 05 58 66 124 -
10/02 kl 06 44 66 110 -
10/02 kl 07 57 64 121 -
10/02 kl 08 92 63 155 -
10/02 kl 09 144 63 207 -
10/02 kl 10 201 65 266 -
10/02 kl 11 247 62 309 -
10/02 kl 12 266 61 327 -
10/02 kl 13 254 61 315 -
10/02 kl 14 217 58 275 -
10/02 kl 15 164 56 220 -
10/02 kl 16 106 55 161 -
10/02 kl 17 56 57 113 -
10/02 kl 18 27 57 84 -
10/02 kl 19 25 56 81 -
10/02 kl 20 50 57 107 -
10/02 kl 21 96 59 155 -
10/02 kl 22 155 62 217 -
10/02 kl 23 212 63 275 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 262 302 327 343 310
Laveste vannstand 69 88 81 78 58
Avvik gult nivå -40 0 25 41 8
Avvik orange nivå -55 -15 10 26 -7
Avvik rødt nivå -67 -27 -2 14 -19
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm