Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/02 kl 00 304 324 313 -
10/02 kl 01 289 312 297 -
10/02 kl 02 253 277 259 -
10/02 kl 03 204 229 210 -
10/02 kl 04 151 177 159 -
10/02 kl 05 114 141 124 -
10/02 kl 06 101 130 110 -
10/02 kl 07 111 142 121 -
10/02 kl 08 143 174 155 -
10/02 kl 09 194 224 207 -
10/02 kl 10 252 281 266 -
10/02 kl 11 296 324 309 -
10/02 kl 12 314 341 327 -
10/02 kl 13 301 329 315 -
10/02 kl 14 265 293 275 -
10/02 kl 15 212 240 220 -
10/02 kl 16 153 182 161 -
10/02 kl 17 104 133 113 -
10/02 kl 18 76 105 84 -
10/02 kl 19 74 103 81 -
10/02 kl 20 101 130 107 -
10/02 kl 21 149 176 155 -
10/02 kl 22 210 237 217 -
10/02 kl 23 270 295 275 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 266 312 341 355 321
Laveste vannstand 68 87 74 73 50
Avvik gult nivå -36 10 39 53 19
Avvik orange nivå -51 -5 24 38 4
Avvik rødt nivå -63 -17 12 26 -8
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm