Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
10/02 kl 00 - 313 312 309
10/02 kl 01 - 297 295 293
10/02 kl 02 - 259 258 256
10/02 kl 03 - 210 208 208
10/02 kl 04 - 159 158 160
10/02 kl 05 - 124 121 123
10/02 kl 06 - 110 109 110
10/02 kl 07 - 121 122 122
10/02 kl 08 - 155 158 157
10/02 kl 09 - 207 211 210
10/02 kl 10 - 266 268 268
10/02 kl 11 - 309 313 313
10/02 kl 12 - 327 331 331
10/02 kl 13 - 315 318 320
10/02 kl 14 - 275 279 281
10/02 kl 15 - 220 225 228
10/02 kl 16 - 161 167 169
10/02 kl 17 - 113 117 120
10/02 kl 18 - 84 88 91
10/02 kl 19 - 81 84 88
10/02 kl 20 - 107 111 115
10/02 kl 21 - 155 158 164
10/02 kl 22 - 217 218 225
10/02 kl 23 - 275 276 282

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 262 302 327 343 310
Max. fra modell: 07/02 12 260 299 331 339 306
Max. fra modell: 07/02 00 259 297 331 352 297
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm