Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/02 kl 00 56 76 65 -
10/02 kl 01 57 80 65 -
10/02 kl 02 59 83 65 -
10/02 kl 03 59 84 65 -
10/02 kl 04 55 81 63 -
10/02 kl 05 56 83 66 -
10/02 kl 06 57 86 66 -
10/02 kl 07 54 85 64 -
10/02 kl 08 51 82 63 -
10/02 kl 09 50 80 63 -
10/02 kl 10 51 80 65 -
10/02 kl 11 49 77 62 -
10/02 kl 12 48 75 61 -
10/02 kl 13 47 75 61 -
10/02 kl 14 48 76 58 -
10/02 kl 15 48 76 56 -
10/02 kl 16 47 76 55 -
10/02 kl 17 48 77 57 -
10/02 kl 18 49 78 57 -
10/02 kl 19 49 78 56 -
10/02 kl 20 51 80 57 -
10/02 kl 21 53 80 59 -
10/02 kl 22 55 82 62 -
10/02 kl 23 58 83 63 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 25 66 66 76 46
Laveste værets virkning 6 25 55 48 32
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm