Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/02 kl 00 248 64 312 -
11/02 kl 01 252 66 318 -
11/02 kl 02 227 67 294 -
11/02 kl 03 183 70 253 -
11/02 kl 04 130 71 201 -
11/02 kl 05 80 72 152 -
11/02 kl 06 47 73 120 -
11/02 kl 07 41 75 116 -
11/02 kl 08 61 76 137 -
11/02 kl 09 104 73 177 -
11/02 kl 10 161 73 234 -
11/02 kl 11 219 73 292 -
11/02 kl 12 261 73 334 -
11/02 kl 13 272 71 343 -
11/02 kl 14 251 68 319 -
11/02 kl 15 206 67 273 -
11/02 kl 16 149 66 215 -
11/02 kl 17 89 63 152 -
11/02 kl 18 43 61 104 -
11/02 kl 19 20 58 78 -
11/02 kl 20 26 55 81 -
11/02 kl 21 58 52 110 -
11/02 kl 22 108 51 159 -
11/02 kl 23 169 48 217 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 262 302 327 343 310
Laveste vannstand 69 88 81 78 58
Avvik gult nivå -40 0 25 41 8
Avvik orange nivå -55 -15 10 26 -7
Avvik rødt nivå -67 -27 -2 14 -19
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm