Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/02 kl 00 308 331 312 -
11/02 kl 01 312 335 318 -
11/02 kl 02 289 311 294 -
11/02 kl 03 248 270 253 -
11/02 kl 04 197 218 201 -
11/02 kl 05 147 168 152 -
11/02 kl 06 114 137 120 -
11/02 kl 07 109 131 116 -
11/02 kl 08 129 153 137 -
11/02 kl 09 171 193 177 -
11/02 kl 10 227 250 234 -
11/02 kl 11 284 307 292 -
11/02 kl 12 325 346 334 -
11/02 kl 13 335 355 343 -
11/02 kl 14 313 329 319 -
11/02 kl 15 267 283 273 -
11/02 kl 16 207 226 215 -
11/02 kl 17 146 164 152 -
11/02 kl 18 98 117 104 -
11/02 kl 19 73 92 78 -
11/02 kl 20 77 98 81 -
11/02 kl 21 106 129 110 -
11/02 kl 22 153 176 159 -
11/02 kl 23 213 236 217 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 266 312 341 355 321
Laveste vannstand 68 87 74 73 50
Avvik gult nivå -36 10 39 53 19
Avvik orange nivå -51 -5 24 38 4
Avvik rødt nivå -63 -17 12 26 -8
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm