Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
11/02 kl 00 100% 46% 4% 331
11/02 kl 01 100% 90% 10% 335
11/02 kl 02 19% 0% 0% 311
11/02 kl 03 0% 0% 0% 270
11/02 kl 04 0% 0% 0% 218
11/02 kl 05 0% 0% 0% 168
11/02 kl 06 0% 0% 0% 137
11/02 kl 07 0% 0% 0% 131
11/02 kl 08 0% 0% 0% 153
11/02 kl 09 0% 0% 0% 193
11/02 kl 10 0% 0% 0% 250
11/02 kl 11 2% 0% 0% 307
11/02 kl 12 100% 100% 90% 346
11/02 kl 13 100% 100% 100% 355
11/02 kl 14 100% 79% 2% 329
11/02 kl 15 0% 0% 0% 283
11/02 kl 16 0% 0% 0% 226
11/02 kl 17 0% 0% 0% 164
11/02 kl 18 0% 0% 0% 117
11/02 kl 19 0% 0% 0% 92
11/02 kl 20 0% 0% 0% 98
11/02 kl 21 0% 0% 0% 129
11/02 kl 22 0% 0% 0% 176
11/02 kl 23 0% 0% 0% 236

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 63% 100% 100% 98%
Sanns. > orange nivå 0% 0% 92% 100% 6%
Sanns. > rødt nivå 0% 0% 46% 100% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm