Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
11/02 kl 00 - 312 313 320
11/02 kl 01 - 318 321 327
11/02 kl 02 - 294 297 303
11/02 kl 03 - 253 254 261
11/02 kl 04 - 201 200 210
11/02 kl 05 - 152 151 162
11/02 kl 06 - 120 119 129
11/02 kl 07 - 116 113 124
11/02 kl 08 - 137 134 145
11/02 kl 09 - 177 176 188
11/02 kl 10 - 234 233 244
11/02 kl 11 - 292 290 303
11/02 kl 12 - 334 330 343
11/02 kl 13 - 343 339 352
11/02 kl 14 - 319 318 330
11/02 kl 15 - 273 272 284
11/02 kl 16 - 215 214 225
11/02 kl 17 - 152 150 158
11/02 kl 18 - 104 102 110
11/02 kl 19 - 78 78 83
11/02 kl 20 - 81 81 86
11/02 kl 21 - 110 111 114
11/02 kl 22 - 159 159 162
11/02 kl 23 - 217 219 220

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 262 302 327 343 310
Max. fra modell: 07/02 12 260 299 331 339 306
Max. fra modell: 07/02 00 259 297 331 352 297
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm