Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/02 kl 00 60 83 64 -
11/02 kl 01 60 83 66 -
11/02 kl 02 62 84 67 -
11/02 kl 03 65 87 70 -
11/02 kl 04 67 88 71 -
11/02 kl 05 67 88 72 -
11/02 kl 06 67 90 73 -
11/02 kl 07 68 90 75 -
11/02 kl 08 68 92 76 -
11/02 kl 09 67 89 73 -
11/02 kl 10 66 89 73 -
11/02 kl 11 65 88 73 -
11/02 kl 12 64 85 73 -
11/02 kl 13 63 83 71 -
11/02 kl 14 62 78 68 -
11/02 kl 15 61 77 67 -
11/02 kl 16 58 77 66 -
11/02 kl 17 57 75 63 -
11/02 kl 18 55 74 61 -
11/02 kl 19 53 72 58 -
11/02 kl 20 51 72 55 -
11/02 kl 21 48 71 52 -
11/02 kl 22 45 68 51 -
11/02 kl 23 44 67 48 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 25 66 66 76 46
Laveste værets virkning 6 25 55 48 32
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm